Børneordning

På GUX-Aasiaat er der en del elever, der har børn. Hvis det viser sig, at der er et stort behov for børnepasning, når far eller mor har en masse lektier der skal laves, arrangerer kollegiepædagogerne børnepasning på bestemte tidspunkter i løbet af ugen. Børnepasningen foregår i et klasseværelse på skolen, så mor eller far kan lave lektier i aula.

Boernetegning