Skolekonsulent

En skolekonsulent skal sørge for, at holde øje med hver enkelt elevs fravær, i en bestemt klasse. Hvis det viser sig, at en elev udebliver fra undervisningen, skal skolekonsulenten tale med eleven, for at finde ud af, hvad der er grunden til fraværet. Hvis en elev har alt for meget fravær, har skolekonsulenten ret til at uddele en mundtlig advarsel, og derefter en skriftlig advarsel. Hvis det bliver nødvendigt at vejlede en elev ud, skal rektor inddrages. Regler om fravær kan du se her.

Skolekonsulenter skoleåret 2020/21

Skolekonsulenter
Lærer Klasser
Ole 1n, 1m 1s, 1t 2n, 2s 3p, 3rt 3s
Jette 1u 2u 3u
Regine 1p 2p 2rt