Elevkonsulent

En elevkonsulent skal sørge for, at holde øje med hver enkelt elevs fravær, i en bestemt klasse. Hvis det viser sig, at en elev udebliver fra undervisningen, skal elevkonsulenten tale med eleven, for at finde ud af, hvad der er grunden til fraværet. Hvis en elev har alt for meget fravær, har elevkonsulenten ret til at uddele en mundtlig advarsel, og derefter en skriftlig advarsel. Hvis det bliver nødvendigt at vejlede en elev ud, skal rektor inddrages. Regler om fravær kan du se her.

Elevkonsulenter skoleåret 2017/18

Anders Larsen: 1n, 1u, 2u og 3t

Casper Eriksen: 1s, 2s og 3s

Dorit Selmer: 1o, 2rt og 3o

Jette Larsen: 1p, 2p og 3p

Jonas Jørgensen: 1r, 1t, 2o og 3u