Elevrådet

Alle klasser vælger en repræsentant der skal deltage i elevrådsmøderne, samt en suppleant, der træder til, når repræsentanten er forhindret i at deltage.

Under det første elevrådsmøde, vælger elevrådet en formand, en næstformand og tildeler andre roller til medlemmerne.

Elevrådet er et vigtigt organ for eleverne, da det er dét organ, der har direkte kontakt til lærerrådet og ledelsen. Elevrådet arbejder for at varetage elevernes interesser. Det vil sige, hvis eleverne har ting og sager, eksempelvis problemer der angår skolen, som de mener, skal behandles i elevrådet, kan de komme med forslag til elevrådet.

Formanden deltager til lærerrådsmøderne, og på den måde følger lærerrådet med i de sager, som elevrådet er i gang med at behandle.

Desuden arrangerer elevrådet en del aktiviteter i løbet af året, som for eksempel introfest samt forskellige arrangementer for elever med små børn.