Fester

Normalt er skolen en fuldstændig alkohol- og narkofri zone. Man må ikke indtage alkohol eller narko i skolens bygninger, og man må ikke gå påvirket til undervisning.

Der bliver holdt en del fester i løbet af året. Alkoholfrie fester, såsom fastelavn og lignende. Dog kan rektor også give tilladelse til fester, hvor der må indtages alkohol, for de elever der er fyldt 18 år.

De fleste fester bliver arrangeret af eleverne selv, enten af elevrådet eller af de klasser, der samler ind til studierejse. Vi kan nævne Halloween-fest samt forskellige tema-fester som eksempel.

Galla