Introtur

Lige efter skoleårets begyndelse, tager alle nye elever på introtur. Introturen foregår som oftest i den nedlagte bygd, Manermiut. Turen varer et par dage, og formålet er, at eleverne lærer hinanden bedre at kende. Der er planlagt forskellige aktiviteter under introturen – både faglige og ikke-faglige aktiviter –  som selvfølgelig har til formål at ryste elever og lærere sammen.

Erfaringerne viser, at introturene lever op til deres formål, nemlig at eleverne lærer hinanden bedre at kende.

Introtur