Studenterrådgivning

Hvis en elev har behov for en samtale af følelsesmæssig eller social karakter, kan skolekonsulenten i samarbejde med den enkelte elev, henvise til studenterrådgivningen. Efter henvisningen får eleven besked på at komme til samtale, på et bestemt tidspunkt. Studenterrådgiveren vurderer efter den første samtale, om eleven har yderligere behov for samtale. Derefter lægges der en plan over øvrige samtaler. Studenterrådgivningen er en institution for sig selv, og har ikke en direkte relation til GUX-Aasiaat.