Studievejledning

Alle klasser har en studievejleder, som eleverne kan tale med i træffetiden. Studievejlederne vejleder i forhold til studiemæssige valg, sociale forhold og gennemførelsen af skolegangen. Studievejlederne deler klasserne indbyrdes, så hver studievejleder er tilknyttet flere klasser.

Studievejlederne har også til opgave at hjælpe de nye elever til at få en god start på GUX, samt at give eleverne i afgangsklasserne den bedste baggrund for at træffe et fornuftigt valg af videreuddannelse og erhverv.

De kan henvise til studenterrådgivningen, hvis der er behov for yderligere rådgivning.

Studievejledere skoleåret 2017/18

Aviak Dahl: 1u, 2u og 3u

Dorthie Siegstad: 1o, 2o og 3o

Esben Andersen: 1r og 2r

Lars Krogsholm: 1s, 2s og 3s

Martin Schmidt: 1t, 2t og 3t

Tippu Kristensen: 1n, 1p, 2p og 3p