Studievejledning

Alle klasser har en uddannelsesvejleder, som eleverne kan tale med i træffetiden. Uddannelsesvejleder vejleder i forhold til studiemæssige valg, sociale forhold og gennemførelsen af skolegangen.  Uddannelsesvejlederne deler klasserne indbyrdes, så hver studievejleder er tilknyttet flere klasser.

Uddannelsesvejlederne har også til opgave at hjælpe de nye elever til at få en god start på GUX, samt at give eleverne i afgangsklasserne den bedste baggrund for at træffe et fornuftigt valg af videreuddannelse og erhverv.

De kan henvise til studenterrådgivningen, hvis der er behov for yderligere rådgivning.

Uddannelsesvejledere
Lærer Klasser
Lars H 1n, 2n 1m 1s, 1u 2s, 2u 3s, 3u
Martin 1t 2rt 3rt
Tippu 1p 2p 3p