Teams

Ny elev

Eleverne i 1.g bliver delt op i klasser (teams), ud fra deres valg af studieretninger . Man vælger sin studieretning, når man skriver ansøgningen til GUX. Der er dog mulighed for at vælge en ny studieretning i løbet af efteråret, hvis det viser sig, at den studieretning man har valgt er forkert og ikke passer til ens forudsætninger for videreuddannelse.

Den studieretning man har valgt, følger man til man er færdig med 3.g.

Teams

Hver klasse bliver kaldt for et team. Hvert team får tildelt en teamlærer. Teamlæreren skal i samarbejde med eleverne i klassen, elevkonsulenten og studievejlederen, sørge for at det går godt med klassen, både fagligt og socialt.