Kollegielivet

Kollegiepædagogerne

– hjælp til livet på kollegiet

Kollegiepædagogerne er til stede ved kollegiet. De giver gode råd og hjælp i forbindelse med daglige gøremål, arrangerer sjove aktiviteter sammen med beboerne, og man kan få en personlig samtale ved behov. Det er kollegiepædagogernes ansvar, at kollegiereglerne bliver fulgt, og afholdelse af kollegiemøder, hvor de sammen med beboerne laver praktiske aftaler.

Læs mere om kollegiereglerne og kollegiepædagogerne ude til højre.