Bibliotek

Skolen har et lille bibliotek, der ligger i lokale 103 ved hovedindgangen. Biblioteket har skøn- og faglitteratur på både grønlandsk, dansk og engelsk. Udlån af bøger sker ved selvbetjening, men der er en skolebibliotekar, som ved henvendelse kan hjælpe med at finde og låne bøger. Aflevering sker ved at lægge bøgerne i ”bookdrop”-kassen ved døren til biblioteket. Hvis man er på skolens netværk, kan man søge i bibliotekets database, ved at gå ind på denne side:

[av_button label=’Click her – Bibiotekssøgning’ link=’manually,http://192.168.3.142/ElevWeb/’ link_target=” size=’small’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue843′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’]

Skolebibliotekaren er på nuværende tidspunkt Emma og Anne katrine.

 

Desuden er der et folkebibliotek i byen, som har et bredt udvalg af bøger. Her er eleverne hyppige gæster, især op til opgaveskrivning, da bibliotekaren altid er sød til at hjælpe de unge fra GUX.

[av_button label=’Click her – Folkebiblioteket’ link=’manually,http://www.aasiaatbib.gl/’ link_target=” size=’small’ position=’center’ icon_select=’yes’ icon=’ue843′ font=’entypo-fontello’ color=’theme-color’ custom_bg=’#444444′ custom_font=’#ffffff’]

Skolen har desuden en boginspektor, som er ansvarlig for registrering og udlevering af klassesæt, samt indkaldelse af overskredne udlån. Boginspektoren er på nuværende tidspunkt David Penney (DP på Lectio).

 

Bibliotek

Folkebiblioteket i Aasiaat