Ansøgning til GUX-Aasiaat

Vil du gerne søge om optagelse på GUX, skal du aflevere eller sende et ansøgningsskema til din lokale Piareersarfik eller søge online på sullissivik.gl. Fristen for at søge om optagelse er 1. marts.

Her kan du se en film om hvordan du kan ansøge elektronisk, via www.sullissivik.gl :

For at blive optaget direkte på GUX via retskravet skal du mindst have opnået karakteren E (2 på 7-trinsskalaen):

  • i alle dine standpunktskarakterer fra 10. klasse
  • i projektopgaven
  • i alle dine afsluttende obligatoriske prøver

Der vil desuden optages elever på dispensation, men de er ikke sikret optag. Det er også muligt at blive optaget gennem en optagelsesprøve. Man kan tidligst tage optagelsesprøven foråret efter man har afsluttet folkeskolen.

Læs mere her: www.sunngu.gl/studieforberedende/gux/gux