Idræt og sundhed

– En sundhedsvidenskabelig studieretning

UDDANNELSESNUMMER 110080

For dig, som er interesseret i fysisk aktivitet, sundhed og mennesker. Du vil få mulighed for at undersøge, hvordan liv fungerer og påvirkes af omgivelserne. Arbejdet med biologi, fysik, kemi og idræt vil både være praktisk og teoretisk. I idræt får mulighed for at bruge din krop. Idræt og sundhed kan give et godt udgangspunkt, også hvis du vil studere andet end sundhed. Studieretningen kræver interesse for mennesket og for naturen. Du skal kunne lide at være aktiv.

Folkesygdomme som hjertekarsygdomme og diabetes er vigtige sundhedsproblemer, som blandt andet idræt og biologi kan være med til at mindske gennem kropslig aktivitet og større viden omkring kroppens funktion.

Studieretningen giver umiddelbart adgang til uddannelser i Grønland herunder sygeplejerske. I Danmark vil studieretningen give adgang til uddannelser som idræt og den naturvidenskabelige bacheloruddannelse på RUC. Desuden vil den give et godt fagligt grundlag for uddannelser som sygeplejerske, laborant og jordemoder.

Eksempler på forløb og emner:

  • Sundhed og sund livsstil
  • Motion og træning
  • Alkohol