Kultur og samfund

UDDANNELSESNUMMER 110020

En almen og samfundsfaglig studieretning

Denne studieretning er for dig, som gerne vil have en gymnasial uddannelse med fokus på blandt andet kultur og samfund i Grønland og i resten af verden, og samtidig bevare muligheden for en lang videregående uddannelse i Grønland eller Danmark. Ud over de obligatoriske fag, har studieretningen to valgfag, som du kan bruge til at skabe en retning, der passer til dig. Studieretningen giver adgang til en række korte eller mellemlange uddannelser i Grønland eller Danmark. Dine valgfag kan du bruge til at gøre studieretningen adgangsgivende til lange videregående uddannelser, men så skal et af valgfagene være Engelsk B.

Uddannelsen giver blandt andet adgang til: Administration, statskundskab, handelsskole, søfartsskole, laborant, byggetekniker, sygeplejerske, jordemoder, ergoterapeut, fysioterapeut, lærer, multimediedesigner.

Med forbehold for mindre ændringer.