Information angående sikkerhed
Sikkerheds- og sundhedsudvalget på GUX Aasiaat (SISU) har holdt et ekstraordinært møde lørdag d. 14. marts.
Der bor flere erhvervspraktikelever på GUX kollegier. En af dem er kommet hjem i går fra et skoleophold i Danmark. Eleven har ingen symptomer men for en sikkerheds skyld er både eleven og samleveren blevet sat i karantæne i et andet kollegie, som ellers har stået tomt.
Symptomfrie personer kan ikke smitte andre.
Hvis der opstår en situation hvor flere personer skal sættes i karantæne så kan de placeres i andre tomme kollegier.
Eleverne og personalet opfordres til at sørge for en god hygiejne. Der vil være renseservietter til rådighed i computerlokalet og på computervogne så man kan rense computerudstyret efter brug.
Undervisningen og lektiecafeen fortsætter indtil videre, men frivillige aktiviteter bliver aflyst, fx sjov i hallen om onsdagen. Musiklokalet vil heller ikke kunne bruges udenfor undervisningstimerne.
Bordene i aulaen flyttes længere væk fra hinanden. Der er allerede ekstra rengøring i aulaen men eleverne bedes også om at hjælpe til med at rengøre bordet efter spisningen.

Sikkerheds- og sundhedsudvalget er klar til at tage videre foranstaltninger hvis der kommer nye oplysninger som kræver dette. Skolens pædagogiske udvalg er i gang med at lave handlingsplan om virtuel undervisning og lignende i tilfælde af en mulig lukning for normal skolegang.
Vi beder alle om at holde sig rolige og fortsætte med en god hygiejne.