KOLLEGIEREGLER
 • 1 – Der skal være ro på kollegierne senest kl. 23.00. Støjende adfærd, høj musik, højlydt skænderi og uro, der er til gene for andre er forbudt.

 • 2 – Der må ikke tilberedes varm mad efter kl. 23 i fælleskøkkenerne.
 • 3 – Når man forlader sit eget værelse, skal man låse sin egen dør og hoveddøren. Hvis man ikke låser døren, er det på eget ansvar, GUX har ikke erstatningspligt for stjålne ting eller ejendele.
 • 4 – Hvis andet ikke er aftalt, skal gæster være ude senest kl. 23.00. Kollegiebeboeren er ansvarlig for, at deres gæster er ude til tiden og hæfter økonomisk, hvis gæsterne forårsager skade på GUX’s ejendele. På grund af brandsikkerheden skal man give besked til kollegiepædagogen, og dette skal godkendes af kollegielederen, hvis man skal have overnattende gæster eller længerevarende besøg.
 • 5 – Man kan normalt have en gæst i maksimalt én uge pr. måned og opholdet skal søges og godkendes af kollegielederen. Hvis opholdet varer længere end én uge, skal man indgive en skriftlig ansøgning til kollegielederen, som giver besked til kontoret, og der skal betales for opholdet.

 • 6 – Det er ikke tilladt at holde husdyr.
 • 7 – På grund af brandsikkerhed er det ikke tilladt at have stearinlys på kollegierne.
 • 8 – Man har pligt til at deltage i rengøring og kollegiemøder med mindre andet er aftalt med kollegiepædagogen.
 • 9 – Kollegieværelserne skal være pæne og ryddelige, kollegiepædagogerne har ret til at tjekke værelserne. Hvis kollegiepædagogen finder værelset rodet, kan kollegielederen give advarsel.

 • 10 – For over 18-årige: Kollegiebeboeren må gerne sidde alene på værelset og drikke, men kollegiebeboeren må ikke have gæster og drikke. Og det er ikke tilladt at holde fest eller efterfest på kollegiet. 
 • 11 – Under 18-årige: Kollegiebeboeren må ikke drikke og det er ikke tilladt at opbevare alkohol på værelset.
 • 12 – Det er ikke tilladt at ryge indenfor og det er ikke tilladt at ryge og opbevare euforiserende stoffer på værelserne.

 • 13 – Flytninger i løbet af året er ikke tilladt, medmindre man har bevis for, at der er tale om allergiske problemer eller alvorlige kriser. Man sender en velbegrundet skriftlig ansøgning til kollegielederen.

 • 14 – Vaskerierne i kollegierne er kun beregnet til beboerne, ikke andre. Hvis man skal vaske i et andet kollegie kan kollegiebeboeren bruge vaskemaskine og tørretumbler ved at henvende sig til kollegie-pædagogen. Fællesvaskerierne lukker kl. 22:00. Alle vaskemaskiner og tørretumblere skal bruges ordentligt, og hvis man har ødelagt noget kan dette medføre opkrævning af erstatning.
 • 15 – Man må ikke medbringe, opbevare eller anvende våben på kollegierne.

 • 16 – Tyveri og hærværk er ikke tilladt. Hvis der opstår tyveri og hærværk, kan dette medføre opkrævning af erstatning.
 • 17 – Trusler og truende adfærd overfor kollegianerne og overfor ansatte er ikke tilladt.
 • 18 – Overtrædelse af ordensreglerne medfører mundtlig advarsel, yderligere overtrædelse kan medføre 1 skriftlig advarsel og derefter den 3 skriftlige advarsel. Den fjerde advarsel er en bortvisning fra kollegierne.

  Bortvisning fra et kollegie giver ikke ret til at flytte til et andet kollegie. Sanktionen gælder 3 måneder fra kollegianeren har bragt sine mellemværende med kontoret.
  Kraftig advarsel kan gives direkte i forbindelse med brud på 11 & 16.

 • 19 – Regel nr. 7-12-15-17 medfører øjeblikkelig bortvisning uden yderligere varsel.

 • 20 – Kollegiebeboer under 18 år må ikke bo sammen med samlever. 

 • 21 – Kollegiebeboer som er over 18 år må ikke bo sammen med samlever som er under 18 år gammel.

 • 1 – Der skal være ro på kollegierne senest kl. 23.00. Støjende adfærd, høj musik, højlydt skænderi og uro der er til gene for andre er forbudt.
 • 2 – Der må ikke tilberedes varm mad efter kl. 23 i fælleskøkkenerne.
 • 3 – Når man forlader sit eget værelse, skal man låse sin egen dør og hoveddøren. Hvis man ikke låser døren, er det på eget ansvar, GUX har ikke erstatningspligt for stjålne ting eller ejendele.
 • 4 – Hvis andet ikke er aftalt, skal gæster være ude senest kl. 23.00. Kollegiebeboeren er ansvarlig for, at deres gæster er ude til tiden og hæfter økonomisk hvis gæsterne forårsager skade på GUX´s ejendele. På grund af brandsikkerheden skal man give besked til kollegiepædagogen hvis man skal have overnattende gæster eller længerevarende besøg..
 • 5 – Man kan normalt have en gæst i maksimalt én uge pr. måned og opholdet skal søges og godkendes af kollegiepædagogen. Hvis opholdet varer længere end én uge, skal man indgive en skriftlig ansøgning til kollegiepædagogen, som giver besked til kontoret, og der skal betales for opholdet.
 • 6 – Det er ikke tilladt at holde husdyr.
 • 7 – På grund af brandsikkerhed er det ikke tilladt at have stearinlys på kollegierne.
 • 8 – Man har pligt til at deltage i rengøring og kollegiemøder med mindre andet er aftalt med kollegiepædagogen.
 • 9 – Kollegieværelserne skal være pæne og ryddelige, kollegiepædagogerne har ret til at tjekke værelserne. Hvis kollegiepædagogen finder værelset rodet, kan kollegiepædagogen give advarsel.
 • 10 – For 18 årige: Kollegiebeboeren må gerne sidde alene på værelset og drikke, men kollegiebeboeren må ikke have gæster og drikke. Og det er ikke tilladt at holde fest eller efterfest på kollegiet.

  Under 18-årige: Kollegiebeboeren må ikke drikke og det er ikke tilladt at opbevare alkohol på værelset.

 • 11 – Det er ikke tilladt at ryge indenfor og det er ikke tilladt at ryge og opbevare euforiserende stoffer på værelserne.
 • 12 – Flytninger i løbet af året er ikke tilladt, medmindre man har bevis for, at der er tale om allergiske problemer eller alvorlige kriser. Man sender en velbegrundet ansøgning kollegiepædagogen.
 • 13 – Vaskerierne i kollegierne er kun beregnet til beboerne, ikke andre. Hvis man skal vaske i et andet kollegie kan kollegiebeboeren bruge vaskemaskine og tørretumbler ved at henvende sig til kollegie-pædagogen. Fællesvaskerierne lukker kl. 22:00. Alle vaskemaskiner og tørretumblere skal bruges ordentligt, og hvis man har ødelagt noget kan dette medføre opkrævning af erstatning.
 • 14 – Man må ikke medbringe, opbevare eller anvende våben på kollegierne.
 • 15 – Tyveri og hærværk er ikke tilladt. Hvis der opstår tyveri og hærværk kan dette medføre opkrævning af erstatning.
 • 16 – Trusler og truende adfærd overfor kollegianerne og overfor ansatte er ikke tilladt.
 • 17 – Overtrædelse af ordensreglerne medfører: mundtlig advarsel, yderligere overtrædelse kan medføre 1 skriftlig advarsel og derefter den 3 skriftlige advarsel. Den fjerde advarsel er en bortvisning fra kollegierne.
  Bortvisning fra et kollegie giver ikke ret til at flytte til et andet kollegie. Sanktionen gælder 3 måneder fra kollegianeren har bragt sine mellemværende med kontoret.
  Kraftig advarsel kan gives direkte i forbindelse med brud på 11 & 17.
 • 18 – Regel nr. 7-12-15 medfører øjeblikkelig bortvisning uden yderligere varsel.