GUX Aasiaat udbyder med start 1. august 2017 en toårig studieforberedende uddannelse. Uddannelsen er rettet mod voksne med erhvervs- eller uddannelsesmæssig erfaring, som har brug for at opkvalificere sig til mellemlange videregående uddannelser i Grønland.

Den toårige studieforberedende uddannelse på GUX Aasiaat vil blandt andet give adgang til følgende mellemlange videregående uddannelser: Journalistik, Kultur- og samfundshistorie, Samfundsvidenskab Lærer, Socialrådgiver, Sprog, litteratur & medier, Sygeplejerske, Akademi-uddannelsen (NI Nuuk), Serviceøkonom, Arktisk turistguide og Procestekniker.

Ansøgere skal kunne opfylde følgende optagelseskrav:

  1. Der dispenseres for 2-årsreglen i lovens § 8.
  2. Retskravet er under forudsætning af kapacitet.
  3. Ansøger skal vedlægge motiveret ansøgning samt angive ønsker til videregående uddannelse efter GUX
  4. Krav om 2 års relevant erhvervserfaring på fuldtid
  5. Ansøger skal være minimum 23 år ved studiestart.
  6. Ansøgere vil kunne imødekomme retskravet ved supplering gennem Majoriaq

Uddannelsen er SU berettiget og ansøgning om optagelse sker gennem Majoriaq senest den 1. marts.

Ved yderligere spørgsmål kan der rettes henvendelse til GUX Aasiaat eller Majoriaq.